Hiển thị:
Trang

 Lọ hoa gốm sứ 1251_112

Lọ hoa gốm sứ 1251_112

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:     + Tạ..

200.000 VNĐ

 Lọ hoa gốm sứ 2034_104

Lọ hoa gốm sứ 2034_104

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:     + Tạ..

340.000 VNĐ

Chum nhật 1389_2501

Chum nhật 1389_2501

- Bình hoa gốm sứ Bát Tràng tên gọi chum Nhật men đá trắng cẩm thạch, vẽ trang trí họa tiết chim hạc, đào phai. - Nguyên liệu chính: đất c..

340.000 VNĐ

Lọ bàn tay gốm sứ 1381_0018

Lọ bàn tay gốm sứ 1381_0018

- Lọ hoa dáng hình bàn tay gốm sứ Bát Tràng men trắng bóng vẽ hoa sen, sản phẩm có 4 kích cớ khác nhau được cắt trổ các mắt lỗ xun..

690.000 VNĐ

Lọ hoa bàn tay phật 1381_101

Lọ hoa bàn tay phật 1381_101

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng - Lọ bàn tay phật số 1 - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công..

270.000 VNĐ

Lọ hoa bàn tay phật 1381_102

Lọ hoa bàn tay phật 1381_102

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng, Lọ bàn tay phật vẽ cành lá. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với c..

300.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1060_011

Lọ hoa gốm sứ 1060_011

- Bình gốm Bát Tràng: cặp đôi lọ miệng loe men trắng vẽ sen. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với c&a..

540.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1060_021

Lọ hoa gốm sứ 1060_021

- Bình gốm Bát Tràng: bộ đôi lọ hoa miệng loe trổ thủng men trắng bóng. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ ..

450.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1060_3501

Lọ hoa gốm sứ 1060_3501

- Lọ hoa miệng loe cao, gốm sứ Bát Tràng men trắng bóng, trổ thủng các mắt lỗ quanh cổ. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản..

260.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1063_016

Lọ hoa gốm sứ 1063_016

- Bình gốm Bát Tràng men trắng, trổ thủng. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:..

550.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1251_216

Lọ hoa gốm sứ 1251_216

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:     + Tạ..

150.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1259_3208

Lọ hoa gốm sứ 1259_3208

- Lọ hoa Lộc bình, gốm sứ Bát Tràng men trắng bóng vẽ băng sen. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với..

900.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1275_106

Lọ hoa gốm sứ 1275_106

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng men rạn vẽ chuồn. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:  ..

500.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1275_115

Lọ hoa gốm sứ 1275_115

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng với các họa tiết trang trí vẽ bằng tay. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công v..

420.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1285_102

Lọ hoa gốm sứ 1285_102

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:     + Tạ..

250.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1286_103

Lọ hoa gốm sứ 1286_103

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:     + Tạ..

220.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1303_103

Lọ hoa gốm sứ 1303_103

- Bình gốm Bát Tràng men rạn vẽ chuồn kim. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công ..

200.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1384_101

Lọ hoa gốm sứ 1384_101

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng, vò túi số 1 - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đo..

150.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1385_107

Lọ hoa gốm sứ 1385_107

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng, lọ đầm số 1 vẽ chùm nho. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các cô..

150.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1387_3001

Lọ hoa gốm sứ 1387_3001

- Lọ hoa Mai bình - gốm sứ Bát Tràng men đá trắng cẩm thạch vẽ đào phai và chim hạc. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xu..

420.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1387_3002

Lọ hoa gốm sứ 1387_3002

- Lọ hoa Mai binh gốm sứ Bát Tràng men đá trắng cẩm thạch vẽ tùng hạc. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ cô..

420.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1388_2401

Lọ hoa gốm sứ 1388_2401

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng tên gọi Sen bình men trắng bóng vẽ họa tiết hoa sen - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuấ..

280.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1388_2404

Lọ hoa gốm sứ 1388_2404

- Bình hoa gốm sứ Bát Tràng, tên gọi Sen bình men trắng đá vẽ họa tiết chim và hoa sen - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạ..

340.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1388_2411

Lọ hoa gốm sứ 1388_2411

- Lọ hoa Sen bình - gốm sứ Bát Tràng, men trắng bóng vẽ hoa hướng dương - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ c&ocir..

280.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1389_2505

Lọ hoa gốm sứ 1389_2505

- Lọ Chum Nhật gốm sứ Bát Tràng men trắng vẽ băng sen coban. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các c&oci..

1.300.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 25 của 39 (2 Trang)