Hiển thị:
Trang

 Lọ hoa gốm sứ 10251112

Lọ hoa gốm sứ 10251112

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:     + Tạ..

200.000 VNĐ

 Lọ hoa gốm sứ 20034104

Lọ hoa gốm sứ 20034104

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:     + Tạ..

340.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 10060011

Lọ hoa gốm sứ 10060011

- Bình gốm Bát Tràng: cặp đôi lọ miệng loe men trắng vẽ sen. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với c&a..

600.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 10060021

Lọ hoa gốm sứ 10060021

- Bình gốm Bát Tràng: bộ đôi lọ hoa miệng loe trổ thủng men trắng bóng. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ ..

550.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 10063116

Lọ hoa gốm sứ 10063116

- Bình gốm Bát Tràng men trắng, trổ thủng. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:..

550.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 10251316

Lọ hoa gốm sứ 10251316

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:     + Tạ..

150.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 10275106

Lọ hoa gốm sứ 10275106

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng men rạn vẽ chuồn. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:  ..

500.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 10275115

Lọ hoa gốm sứ 10275115

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng với các họa tiết trang trí vẽ bằng tay. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công v..

480.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 10285102

Lọ hoa gốm sứ 10285102

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:     + Tạ..

250.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 10286103

Lọ hoa gốm sứ 10286103

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:     + Tạ..

220.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 10303103

Lọ hoa gốm sứ 10303103

- Bình gốm Bát Tràng men rạn vẽ chuồn kim. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công ..

200.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 20001101

Lọ hoa gốm sứ 20001101

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:     + Tạ..

720.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 19 (2 Trang)