Hiển thị:
Trang

Âu cơm 43101101

Âu cơm 43101101

- Âu cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay.      - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các c..

280.000 VNĐ

Bát cơm 42001101

Bát cơm 42001101

- Bát cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:  &..

14.000 VNĐ

Bát cơm 42003101

Bát cơm 42003101

- Bát cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:  &n..

15.000 VNĐ

Bát cơm 43007101

Bát cơm 43007101

- Bát gốm sứ Bát Tràng, Đĩa gốm sứ Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các ..

16.000 VNĐ

Bát cơm 43105001

Bát cơm 43105001

- Bát cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay hoa chanh - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn..

16.000 VNĐ

Bát cơm 43601101

Bát cơm 43601101

- Bát cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:  &..

16.000 VNĐ

Bát cơm 44001101

Bát cơm 44001101

- Bát gốm sứ Bát Tràng, - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:    ..

16.000 VNĐ

Bát cơm 44201101

Bát cơm 44201101

- Bát cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:  &n..

16.000 VNĐ

Bát tô sứ 43104201

Bát tô sứ 43104201

- Bát yêu gốm sứ Bát Tràng vẽ tay  - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đo..

50.000 VNĐ

Đĩa sứ 43011001

Đĩa sứ 43011001

- Đĩa gốm sứ Bát Tràng men gốm - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:    ..

Liên hệ

Đĩa Sứ 43015201

Đĩa Sứ 43015201

- Đĩa gốm sứ Bát Tràng : Đĩa vuông men gốm - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn: ..

270.000 VNĐ

Đĩa sứ 43016001

Đĩa sứ 43016001

- Đĩa gốm sứ Bát Tràng men gốm - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:    ..

200.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 15 (2 Trang)