Hiển thị:
Trang

Âu cơm 4002_101

Âu cơm 4002_101

- Âu cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay.      - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các c..

280.000 VNĐ

Bát cơm 4001_108

Bát cơm 4001_108

- Bát gốm sứ Bát Tràng, Đĩa gốm sứ Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các ..

34.000 VNĐ

Bát cơm 4002_105

Bát cơm 4002_105

- Bát cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay hoa chanh - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn..

34.000 VNĐ

Bát cơm 4004_104

Bát cơm 4004_104

- Bát cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:  &..

14.000 VNĐ

Bát cơm 4004_106

Bát cơm 4004_106

- Bát cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:  &..

14.000 VNĐ

Bát cơm 4007_101

Bát cơm 4007_101

- Bát gốm sứ Bát Tràng, - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:    ..

34.000 VNĐ

Bát cơm 4009_101

Bát cơm 4009_101

- Bát cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:  &n..

15.000 VNĐ

Bát tô sứ 4002_204

Bát tô sứ 4002_204

- Bát yêu gốm sứ Bát Tràng vẽ tay  - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đo..

50.000 VNĐ

Bộ đồ ăn 4015_101

Bộ đồ ăn 4015_101

 - Bộ đồ ăn gốm sứ Bát Tràng vẽ hoa mặt trời - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:..

1.350.000 VNĐ

Bộ đồ ăn 4064_1001

Bộ đồ ăn 4064_1001

- Bộ đồ ăn men gốm, bát đĩa gốm sứ Bát Tràng, vẽ hoa mai. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các c..

1.200.000 VNĐ

Bộ đồ ăn 4077_5002

Bộ đồ ăn 4077_5002

- Bộ đồ ăn gốm sứ Bát Tràng men trắng bóng vẽ vàng 24k viền miệng. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công ..

Liên hệ

Bộ đồ ăn hoa mặt trời 4050_5001

Bộ đồ ăn hoa mặt trời 4050_5001

- Bộ đồ ăn hoa mặt trời gốm sứ Bát Tràng men trắng bóng. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với cá..

800.000 VNĐ

Đĩa sứ 4001_114

Đĩa sứ 4001_114

- Đĩa gốm sứ Bát Tràng men gốm - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:    ..

Liên hệ

Đĩa Sứ 4001_118

Đĩa Sứ 4001_118

- Đĩa gốm sứ Bát Tràng : Đĩa vuông men gốm - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn: ..

270.000 VNĐ

Đĩa sứ 4001_119

Đĩa sứ 4001_119

- Đĩa gốm sứ Bát Tràng men gốm - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:    ..

200.000 VNĐ

Đĩa sứ 4001_135

Đĩa sứ 4001_135

- Đĩa gia vị gốm sứ Bát Tràng men gốm. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:  &nbs..

45.000 VNĐ

Đĩa sứ 4004_126

Đĩa sứ 4004_126

- Đĩa gốm sứ Bát Tràng: đĩa tròn men trắng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:..

150.000 VNĐ

Đĩa sứ 4007_107

Đĩa sứ 4007_107

- Đĩa gốm sứ Bát Tràng hình vuông vẽ cá - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với cá..

Liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 18 của 18 (1 Trang)