Hiển thị:
Trang

Bộ ấm chén  3125_101

Bộ ấm chén 3125_101

- Bộ ấm chén gốm Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:   &nb..

800.000 VNĐ

Bộ ấm chén  3158_101

Bộ ấm chén 3158_101

- Bộ ấm chén gốm Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:   &nb..

250.000 VNĐ

Bộ ấm chén  3179_109

Bộ ấm chén 3179_109

- Bộ ấm chén gốm Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:   &nb..

320.000 VNĐ

Bộ ấm chén  3216_101

Bộ ấm chén 3216_101

- Bộ ấm chén gốm Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:   &nb..

800.000 VNĐ

Bộ ấm chén 3100_102

Bộ ấm chén 3100_102

- Bộ ấm chén gốm Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:   &nb..

500.000 VNĐ

Bộ ấm chén 3101_117

Bộ ấm chén 3101_117

- Bộ ấm chén gốm Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:   &nb..

360.000 VNĐ

Bộ ấm chén 3101_118

Bộ ấm chén 3101_118

- Bộ ấm chén gốm Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:   &nb..

360.000 VNĐ

Bộ ấm chén 3101_201

Bộ ấm chén 3101_201

- Bộ ấm chén gốm Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:   &nb..

280.000 VNĐ

Bộ ấm chén 3101_202

Bộ ấm chén 3101_202

- Bộ ấm chén gốm Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:   &nb..

220.000 VNĐ

Bộ ấm chén 3105_108

Bộ ấm chén 3105_108

- Bộ tích đại số 1, ấm chén gốm Bát Tràng men gốm vẽ rêu, cá. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ c&o..

490.000 VNĐ

Bộ ấm chén 3105_113

Bộ ấm chén 3105_113

- Bộ tích số 2 ấm chén gốm Bát Tràng men gốm vẽ sen. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các..

470.000 VNĐ

Bộ ấm chén 3158_107

Bộ ấm chén 3158_107

- Bộ ấm chén chóe - gốm Bát Tràng, men gốm vẽ hoa đào có kèm theo phụ kiện lọ chè, lọ tăm, gạt tàn. - Nguyên liệu chính: đấ..

420.000 VNĐ

Bộ ấm chén 3194_101

Bộ ấm chén 3194_101

- Bộ ấm chén gốm Bát Tràng men trắng bóng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công..

150.000 VNĐ

Bộ ấm chén 3217_101

Bộ ấm chén 3217_101

- Bộ tích số 4 ấm chén gốm Bát Tràng men gốm vẽ đàn cá - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ côn..

330.000 VNĐ

Bộ ấm chén 3231_1012

Bộ ấm chén 3231_1012

- Bộ ấm chén gốm Bát Tràng men hỏa biến đầy dủ phụ kiện kèm theo. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công v..

1.050.000 VNĐ

Bộ ấm chén 3236_1004

Bộ ấm chén 3236_1004

- Bộ ấm chén gốm Bát Tràng men trắng bóng. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các côn..

150.000 VNĐ

Bộ ấm chén 3236_1008

Bộ ấm chén 3236_1008

- Bộ ấm chén men quai cong men trắng gốm Bát Tràng. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các cô..

150.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 17 của 17 (1 Trang)